Fotovoltika

Prejdite na zelenú snami a šetrite prírodu aj peňaženku

Fotovoltika

Čo je fotovoltika?

Fotovoltika alebo aj fotovoltaika je v poslednom čase jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetvím, ktorého produkty sa stávajú bežnou súčasťou nášho života. Fotovoltické panely premieňajú slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu, ktorá sa využíva všade tam kde ju treba.

Ako funguje fotovoltika?

Fotovoltické systémy sú inovatívnym spôsobom získavania elektrickej energie zo slnečného žiarenia. Tieto systémy využívajú fotovoltické bunky, ktoré konvertujú slnečné svetlo priamo na elektrickú energiu pomocou fotoelektrického javu. Bunky sú zvyčajne vyrobené z kremíka a vytvárajú jednosmerný prúd, ten sa následne ukladá v batériach, alebo sa v meniči/striedači transformuje na striedavý. Menič následne posiela elektrickú energiu po existujúcich rozvodoch do jednotlivých spotrebičov.
Fotovoltické systémy sú ekologické, pretože nevyžadujú spaľovanie palív a nevytvárajú skleníkové plyny. Ich využívanie prispieva k udržateľnej energii a zníženiu závislosti na fosílnych palivách. S priebežnými technologickými pokrokmi sa zvyšuje účinnosť fotovoltických systémov, čím sa stávajú atraktívnou voľbou pre obnoviteľnú energiu.

Aké sú typy ?

On-grid systém

On-grid systém znamená, že váš solárny systém je priamo pripojený k sieti a čerpá energiu z virtuálnej batérie vašej energetickej spoločnosti. Výhodou je, že ak vaše solárne panely prestanú fungovať, či už kvôli technickej poruche alebo kvôli nedostatku slnečného žiarenia a vo vašej virtuálnej batérií už nie je viac energie (čo je bežné v zimných mesiacoch) čerpáte elektrinu ďalej zo siete.

Off-grid systém

Off-grid systém je zapojený mimo siete a čerpá energiu z vašich fyzických batérií. Nevyužitú energiu, ktorá sa vyrobí cez deň, uloží do batérie a môžete z nej čerpať v noci alebo keď na panely nedopadá žiadne slnečné žiarenie. Veľkou výhodou tohto systému je, že nie ste závislí od výpadkov prúdu, keďže čerpáte energiu z batérie. Ak sa ale stane, že na fotovoltaické panely nedopadá dostatok slnečného žiarenia alebo nastala iná technická porucha a v batérii nemáte žiadnu energiu, budete bez elektriny.

Hybridný systém

Hybridný systém je zapojený do siete, no čerpá energiu z fyzickej batérie a spája výhody on-gridového a off-gridového systému. Podobne ako off-grid systém, energiu, ktorú nevyužil, uloží do batérií, z ktorých čerpá v noci a v zamračených dňoch. Ak napríklad dôjde k výpadku prúdu hybridný systém ďalej čerpá energiu z batérie. Ak sa stane, že na fotovoltické panely nedopadá žiadne slnečné žiarenie a vo vašej batérii nie je žiadna energia, čo je bežné v zimných dňoch, používate energiu zo siete.

Máte otázky alebo chcete cenovú ponuku ? Napíšte nám a my Vám odpovieme v čo najkratšom čase.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.